کلیدواژه: انتحاری

مشروع سازى آدم کشى!

کارنامه گلبدین حکمتیار سراسر سیاه، مخوف و سرشار از مرگ آفرینیست. سیاست ورزى او پیوسته برعناد و لجاج و خصومت ورزى استوار بوده و همواره با جریان هاى سیاسى و فرایندهاى معمول جامعه ساز مخالف زده است.

سواره از حال پیاده چه خبر دارد?!

وقتی داخل ارگ بشویید انگار در جهانی متفاوت قدم زده اید ، همه جا سبزه و گل؛ همه چیز به رنگ طبیعی و اصلی اش. حتی رنگ آسمان و جنس هوا هم فرق می کند، اکسیژن این جا هم گویا خالص تراست.

حملات انتحاری را چگونه می توان مهار کرد؟

چند روز پیش نوشتم که تهدیدات میان تهی دولت و جنرال نیکلسون جنرالان راولپندی را مجبور خواهند ساخت تا با حملات خونین جواب بدهند اما یک تعداد دوستان فکرکردند این مساله انقدر جدی نیست که من بر آن تاکید داشتم. 

شرارت‌پیشگان

یادداشتم را با این عبارات منطقی شروع می‌کنم که طالبان پشتون هستند اما هر پشتون‌، طالب نیست. و یا این که همه پشتون‌ها تروریست نیستند اما تروریست‌ها پشتون هستند. و همچنین همه پشتون‌ها شرارت‌پیشه نیستند اما شرارت‌پیشگان پشتون هستند.

عوامل انفجارها و انتحارها کیست؟

پاسخ این پرسش در ظاهر روشن است؛ عوامل تمام انتحارها، خودترقانی‌ها و انفجارها، آنانی هستند که پس از بروز حادثه آن را به عهده می گیرند و بنگاهای خبری نیز آن را نشر می کنند.

آغاز بازی جدید پاکستان در برابر افغانستان

اوایل هفته جاری، اخباری منتشر شد که گویا نمایندگان طالبان، حزب اسلامی و دولت افغانستان در ترکیه سومین دور گفتگوهای صلح را آغاز کرده‌اند. اما همان‌طور که بعداً مشخص شد، اصلاً گفتگویی در کار نبود بلکه یک فریب رسانه‌ای بود که بسیاری‌ها آن را باور کردند.