کلیدواژه: امین الله امرخیل

فرمانده امنیه غزنی: ترفیع رتبه های نظامی اخیر در وزارت داخله بر اساس واسطه و پول است

امین الله امرخیل فرمانده امنیتی غزنی، وزارت داخله، ارگ و شورای امینت ملی را متهم به بی عدالتی می کند او می گوید؛ مقرری ها و ترفیعات اخیر در وزارت داخله ناعادلانه است و این ترفیعات بر اساس روابط و یا بدل پول انجام شده است.