کلیدواژه: امید میثم

داود اساس مشاور رئیس اجرایی به دلیل انتقاد از استفاده امریکا از بمب مادر، از کار برکنار شد

در پی اظهارات داود اساس مشاور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در مورد استفاده آمریکا از بزرگترین بمب غیر هسته ای در ننگرهار، سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که سخنان آقای اساس خلاف منافع ملی بوده‌است و به همین دلیل تصمیم گرفته شده تا به حیث مشاور در ریاست اجرایی نباشد.