کلیدواژه: امپراتور

مسن ترین امپراتور جهان!

جاپان و امپراتورش یک رکورد بزرگ را به ثبت رسانده اند. خانواده امپراتور آکی هیتو، طولانی ترین نظام سلطنتی در تاریخ جهان را بنیان گذاشته اند. سیستم سلطنتی از ۲۷۰۰ سال پیش در جاپان برقرار است و قدرت در همین خاندان دست به دست می چرخد، البته درباره تمام امپراتورهای جاپان اطلاعات دقیقی وجود ندارد.