کلیدواژه: امپراتوری

هنری کسینجر: ایران می تواند به یک امپراتوری مبدل شود

هنری کیسینجر، وزیر خارجه و مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در تازه ترین مقاله خود با عنوان هرج و مرج و نظم در جهان در حال تغییر درباره نقش آینده ایران در خاورمیانه به رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد. وی گفته است ایران می تواند به یک امپراتوری مبدل شود.