کلیدواژه: اموزگار

نتیجه یک گزارش تحقیقی: میلیاردها افغانی اختلاس در وزارت معارف در بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

در نتیجه یک گزارش تحقیقی که در وزارت معارف در بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان می دهد که میلیارد ها افغانی اختلاس شده است، فاروق وردک وزیر وقت وزارت معارف که متهم به اختلاس میلیارد ها افغانی در وقت مسئولیتش در وزارت معارف است، چندی پیش به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی گماشته شد.