کلیدواژه: اموزش

دانشجویان زن افغان در هند آموزش نظامی می بینند

بیست تن از دانشجویان زن ارتش ملی افغانستان در حال فراگرفتن آموزش های نظامی و یادگیری زبان انگلیسی در هند هستند. این زنان از بخش های مختلف ارتش افغانستان برای آموزش سه هفته ای به هند رفته اند.

آموزش یک گارد چند صد نفری برای محافظت از حکمتیار

منابع نزدیک به گلبدین حکمتیار می گویند، آمدن رهبر حزب اسلامی مشروط به کارگیری یک سلسله تدابیر است که یک مورد آن محافظین ۲۵۰ تا ۴۰۰ نفری حکمتیار است که این محافظین در حال آموزش دریک کمپ، در پیشاور پاکستان هستند.

شش افسر مقدونیه ای به افغانستان اعزام شده است

مقدونیه شش افسر از ارتش خود را برای آموزش نظامیان افغان به افغانستان می فرستد، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده است این افسران برای پیوستن به ماموریت آموزشی و کمکی حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعزام شده است.