کلیدواژه: اموزش

آموزش یک گارد چند صد نفری برای محافظت از حکمتیار

منابع نزدیک به گلبدین حکمتیار می گویند، آمدن رهبر حزب اسلامی مشروط به کارگیری یک سلسله تدابیر است که یک مورد آن محافظین ۲۵۰ تا ۴۰۰ نفری حکمتیار است که این محافظین در حال آموزش دریک کمپ، در پیشاور پاکستان هستند.

شش افسر مقدونیه ای به افغانستان اعزام شده است

مقدونیه شش افسر از ارتش خود را برای آموزش نظامیان افغان به افغانستان می فرستد، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده است این افسران برای پیوستن به ماموریت آموزشی و کمکی حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعزام شده است.

میلیاردها دالر در افغانستان به هدر رفته است

بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان تاکید کرد که آمریکا میلیاردها دالر اعتبار بازسازی افغانستان را در دهه گذشته به هدر داده و شورش طالبان ، دستاوردها را نیز تهدید به نابودی می کند.