کلیدواژه: امن ترین

افغانستان دومین کشور ناامن جهان

مشهور است که سلامتی و امنیت، دو نعمت از نعمت‌های خداوند اند که اگر یکی از این دو گرفته شود، همه چیز از انسان گرفته می‌شود. متأسفانه مردم افغانستان سال‌ها است که از یکی از این نعمت‌ها بی‌بهره اند.