کلیدواژه: امنیت ملی

رئیس فعلی امنیت ملی، رئیس سابق را تهدید کرده است

رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفته است معصوم استانکزی رئیس فعلی امنیت ملی افغانستان در پیامی وی را تهدید کرده است که فعالیت های محور مردم افغانستان را کاهش دهد، در غیر آن برای دوسیه سازی خواهد شد.

رئیس امنیت ملی هرات به دلیل فشارهای دارالعلوم این ولایت از وظیفه اش برکنار شده است

منابعی در ولایت هرات می گویند که رئیس امنیت ملی این ولایت بر اثر فشار مسئولین دارالعلوم هرات از وظیفه اش برکنار شده است، چندی پیش امنیت ملی با یورش این مرکز دینی دو تن را در به اتهام همکاری با تروریستان بازداشت کرده بود.