کلیدواژه: امنیت ملی

گفتگوی تلفنی حنیف اتمر و عطا محمد نور

عطا محمد نور در صحبت تلفنی خود با حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور گفته که همیشه در راستای حفظ منافع مردم تلاش می کند و با حمایت کامل از نظام متعهد به بهبود و دوام آن می باشد.

سید اسحاق گیلانی از حضور در دادستانی امنتاع کرده است

رسانه‌ها به نقل از سخنگوی دادستانی کل اعلام کرده که پرونده سید اسحاق گیلانی، رهبر محاذ ملی به دادستانی کل فرستاده شده و در پیوند به گفته های اخیرش به این نهاد عدلی برای پاسخگویی فرا خوانده شده است اما از حاضر شدن برای تحقیق سرباز زده است.

معاون رئیس امنیت ملی اجازه حضور در نشست مجلس را نیافت

در پی ناامنی های اخیر در کشور چند مقام امنیتی برای استجواب به مجلس فراخوانده شده بود، با وجود حاضر شدن وزرای دفاع و داخله، اما معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی در این نشست حاضر نشد و به جای خود صبور قانع معاون عملیاتی خود را به مجلس فرستاده بود که از سوی نمایندگان وی اجازه حضور در مجلس را نیافت.