کلیدواژه: امس لفین

قصد ناتو برای ساخت مراکز نظامی مربوط به نیروهای هوایی در میدان هوایی قندهار و بلخ

ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می گوید که بعد از برنامه نیروهای ناتو و مقامات افغان در مورد افزایش نیروهای هوایی کشور، ناتو قصد دارد برنامۀ ساخت‌وساز و ترمیم میدان‌های هوایی نظامی، کارخانه‌ها برای نگه‌داری هواپیماها و سربازخانه‌ها برای خلبانان و مهندسان نیروهای هوایی را تا یک سال دیگر آغاز کند.