کلیدواژه: امر امنیت پلیس

چند زندانی از زندان بلخ فرار کردند

مقامات امنیتی در ولایت بلخ می گویند که ۴ زندانی از محبس فرار کرده اند. این افراد به جرایم مختلف در این زندان بوده اند. مقامات می گوید که تلاش برای گرفتاری دوباره آنان را آغاز کرده اند.