کلیدواژه: امرخیل

امرخیل: رئیس اجرایی باعث حذف شدن نامم از فهرست نهایی نامزدان پارلمان شده است

ضیاء الحق امرخیل یکی از نامزدان پارلمان که به تازگی نامش از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیست نهایی حذف شده است، گفت که ریاست اجرایی به کمیسیون فشار وارد کرده تا نامش از لیست نهایی نامزدان حذف شود.

فساد گسترده در قراردادهای وزارت معادن و پترولیم

نتایج بررسی‌های شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان نشان می‌دهد که وزارت معادن و پترولیم از ۲۱۷ قرارداد ۱۰ میلیون دالر از قراردادکنندگان رشوه گرفته است. شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان روز گذشته (شنبه) نتیجۀ بررسی وزارت معادن و پترولیم را در کابل نشر کرد.

آزمون سخت برای جانشین امرخیل در کمیسیون انتخابات!

امرخیل و گوسفندان چاق و لاغر را همه بیاد دارند، امرخیل در مقام رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات درسال ۲۰۱۴، یکی از جنجالی ترین چهره های کمیسیون انتخابات گذشته به شمار می آید. منتقدین انتخابات گذشته ریاست جمهوری، بسیار از جنجالهای انتخابات و به بن بست رسیدن نتیجه این انتخابات را به امرخیل با کنایه های گوسفندهای چاق و لاغر و ضعف رهبری آقای نورستانی به عنوان رییس کمیسیون مذکور نسبت می دهند