کلیدواژه: امراالله صالح

یادداشت امرالله صالح/ حمله به شفاخانه نظامی برای سران حکومت ننگ آور است

امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان با انتقاد شدید از رهبران حکومت وحدت ملی، حمله تروریست ها به شفاخانه سردار محمد داوود خان را ضعف شدید در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دانسته است گفته است که نهاد های امنیتی کشور از هم پاشیده است و فرو ریخته است.