کلیدواژه: امتحان کانکور

امتحان کانکور در کشور به پایان رسید/ نتایج آن دو هفته دیگر اعلام می شود

وزارت تحصیلات عالی، از ختم امتحان کانکور سال سال ۱۳۹۵ بر ۱۳۹۶، خبر داده می گوید که امتحانات کانکور امسال در سراسر کشور، به شکل معیاری و شفافیت کامل اخذ گردیده است و قرار است که نتایج آن، تا دو هفته آینده اعلام گردد.