کلیدواژه: اماکن مذهبی

گزارش یوناما از حملات تروریستی به اماکن مذهبی

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نگرانی از حملات تروریستی بر اماکن مذهبی و اجتماعات شیعیان، گفته است که از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون قربانیان حملات بر اماکن مذهبی دو برابر شده است و دولت باید در محافظت از آنها اقداماتی روی دست گیرد.