کلیدواژه: امان الله

اشرف غنی: شیوۀ حکومتداری نیاز به تغییر دارد

رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که به مناسبت اولین یادبود از سردار «محمد داوود خان»، رئیس جمهور فقید افغانستان برگزار شده بود گفت: شیوۀ حکومتداری نیاز به تغیر دارد و باید تصمیم های  فرد محور به نهاد محور تبدیل شوند.