کلیدواژه: امان الله خان

استقلال افغانستان و نکته‌ها

استقلال افغانستان در حالی روز شنبه ۲۸ اسد، گرامی داشته شد که این مناسبت نیز مثل بسیاری از مسائل دیگر این کشور، با افراط و تفریط همراه بود. برخی ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خورشیدی را روز احیای ملت افغانستان و یک رویداد تاثیرگذار در جهان نامیدند اما در مقابل آن، تعداد دیگری، استقلال را از اساس رد کردند.

اشرف غنی: شاه امان الله خان قهرمان ملی است

اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور، روز گذشته در سخنرانی اش در ارگ، دوبار با تاکید، شاه امان الله خان را قهرمان ملی خطاب کرد. این در حالی است که او چند بار دیگر هم با تاکید امان الله خان را قهرمان ملی خوانده بود که با واکنش‌هایی هم در میان مردم مواجه شد.