کلیدواژه: امانثیو اورتگا

امانثیو اورتگا ثروتمند ترین انسان روی زمین

بعد از ۲۳ بار لقب ثروتمند ترین مرد جهان توسط بیل گیتس مالک و بنیانگذار شرکت مایکروسافت، حالا در گزارش جدید مجله فوربس امانثیو اورتگا بنیانگذار شرکت زارا با سرمایه ای بالغ بر ۷۹٫۵ میلیارد دالر لقب ثروتمند ترین مرد جهان را از آن خود کرد.