کلیدواژه: امام علی رحمان

رئیس جمهور: ما از پروژه کاسا ۱۰۰۰ پشتیبانی کامل می کنیم

  اشرف غنی در سفر به تاجیکستان خاطر نشان کرد که ما از پروژه کاسا ۱۰۰۰ پشتیبانی کامل می کنیم و افغانستان تمام موانع و مشکلات را که در برابر این پروژه وجود داشت، از بین برده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان […]