کلیدواژه: امام سجاد

ناگفته هایی از زندگی امام سجاد علیه السلام

تصویری که از امام سجاد علیه السلام در اذهان ما ساخته شده است، امامی بیمار و ناتوان است که تنها کار او، گریه است. در حالی که پرده های ذکر شده از زندگانی آن امام، برای ما روشن می سازد که این تصویر تفاوت بسیاری با واقعیت دارد.

به بهانه اول صفر؛

مقتل: ورود اهل بیت امام به شام

عبیدالله‏ بن‏ زیاد پیش از حرکت اسیران، فرمان داد سرهاى شهیدان کربلا را بالاى نیزه کرده و به سرپرستى زحر بن ‏قیس به شام ارسال کنند .