کلیدواژه: امام خمینی

عضو ارشد شورای اخوت اسلامی : روز قدس روز تمام مستضعفان و مظلومان جهان است

اطلس پرس- آیت الله سیدعبدالعظیم فاضل حسینی گفت : روز قدس متعلق به کشور خاصی نیست، بلکه روزیست که متعلق به تمام کسانی است که به اشکال مختلف مورد ظلم واقع شده اند. آیت الله سیدعبدالعظیم فاضل حسینی، ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮﻡ اﺳﻼﻣﻲ و عضو ارشد شورای اخوت اسلامی […]