کلیدواژه: امارت اسلامی

تجربه سه روزه‌ی آتش‌بس؟

هفته گذشته براى اولین بار، کشور به مدت سه روز، زندگی بدون جنگ و خشونت را تجربه کرد. ابتدا از طرف حکومت از بیست و هفت رمضان تا پنجم عید، به طور یک جانبه با طالبان اعلام آتش بس شد. و تعدادی از زندانیان طالبان نیز با فرمان رئیس جمهور آزاد گردیدند. طالبان نیز سه روز عید را آتش بس اعلام کردند و به درخواست حکومت پاسخ مثبت دادند.

حضور طالبان در شهرها و سوالهای بی پاسخ

در روزهای گذشته صدها تن از اعضای طالبان با بیرق های این گروه به شهرهای مختلف کشور آمدند و با مردم و برخی از مسئولان عکس های سلفی گرفتند. این موضوع باعث شد تا در بین مردم نگرانی هایی به وجود آید که در ذیل به آن اشاره شده است.

با صدور بیانیه رسمی:

طالبان: حادثه پکتیکا کار ما نبود

امارت اسلامی (طالبان) حادثه حمله انتحاری صورت گرفته در منطقه یحیی‌خیل ولایت پکتیکا را منسوب به خود نمی‌داند.