کلیدواژه: امارات متحده عربی

امنیت ملی: حمله بر مهمانخانه والی قندهار در یک مدرسه دینی در کویته پاکستان طرح ریزی شده بوده است

کمیته حقیقت یاب که پس از انفجار مهمانخانه والی قندهار برای بررسی این حادثه به این محل اعزام شده بود می گوید؛ یافته های ابتدایی امنیت ملی نشان می دهد طرح ابتدایی حمله بر مهمانخانه والی قندهار در یک مدرسه دینی در کویته پاکستان ایجاد شده بوده است.

رئیس جمهور راهی امارات متحده عربی شد

رئیس جمهور کشور در جریان این سفر رسمی دو روزه با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم صدراعظم امارات متحده عربی و امیر دبی و شیخ محمد بن زاید ال نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی به طور جداگانه دیدار خواهد نمود.