کلیدواژه: امارات عربی

رئیس جمهور غنی در امارات متحده عربی

دفتر ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای گفته است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور برای دیدار با مقامات امارات متحده عربی در راس یک هیات عالی رتبه عازم این کشور شده است.