کلیدواژه: الکوزی

بیش از ۱۴۳ جریب زمین در کابل با قیمت ۱۶۷ افغانی در متر مربع به شرکت الکوزی فروخته شده است!

در ماه سرطان سال گذشته، در ارگ ریاست‌جمهوری سندی در مورد فروش زمین دولتی به شرکت خصوصی الکوزی امضا شد که در آن قیمت هر متر مربع زمین ۲.۵ دالر تعیین شده بود. فروش زمین با رقم ۲.۵ دالر یا ۱۶۷ افغانی که قیمت یک جریب آن ۵ هزار دالر می‌شود، در شهرکابل بی‌سابقه بوده است.

الکوزی: سهولت های تجارتی باعث شده تا تجارت افغانستان با ایران به دو میلیارد دالر برسد

مسوولان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گویند تجارت سالانه افغانستان با ایران نزدیک به دو میلیارد دالر افزایش یافته است و دلیل آن سهولت هایی است که ایران برای تاجران افغانستان فراهم کرده است.