کلیدواژه: الکساندر گائولند

یک مقام آلمانی هم خواستار منع ورود مسلمانان به کشورش شد

در پی فرمان جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به داخل این کشور خودداری کرد و باعث جنجال های زیادی در سطح بین المللی شد، این بار کشوری از اروپا یعنی آلمان در پی ممنوعیت سفر مسلمانان به این کشور می باشد.