کلیدواژه: الهام علی اف

دیدار رئیس جمهور اشرف غنی با الهام علی اف

ئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار ضمن ابراز علاقه مندی افغانستان برای همکاری با جمهوری آذربایجان در حوزه های مختلف از رییس جمهوری آذربایجان برای مشارکت نظامیان این کشور در عملیات برقراری صلح در افغانستان ابراز قدردانی کرد.