کلیدواژه: المیادین

بالگردهای آمریکایی رهبران داعش را از المیادین سوریه به مکان نامعلومی انتقال دادند

منابعی در سوریه گزارش دادند که قبل از آغاز عملیات بر علیه گروه تروریستی داعش توسط ارتش در المیادین سوریه، چندین بالگرد آمریکایی، تعدادی از سرگردگان داعش را از این منطقه به جای نامعلومی انتقال داده اند.