کلیدواژه: المجزوب

عبدالله در دیدار با رئیس کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان وضعیت مهاجران در ایران و پاکستان را مورد بررسی قرار داد

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور در دیدار با فاتحه المجزوب عبدالله رییس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیدار کرد، در این دیدار وضعیت پناهندگان افغان در کشورهای ایران و پاکستان، چگونگی راه‌های حل برای چالش‌های موجود آنان و بازگشت عزتمندانۀ پناهندگان به کشور و نشست سه‌جانبه‌ای که قرار است در ارتباط به پناهندگان افغان در پاکستان برگزار شود، به بحث و بررسی گرفته شد.