کلیدواژه: القلمون

سوریه

تداوم پیشروی ارتش سوریه در «القلمون»

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت اسلامی لبنان در حال حاضر به سرعت در حال پیشروی در منطقه «القلمون» هستند و تاکنون ۴۰ درصد از کوه های واقع در این منطقه را تحت کنترل خود درآوردند.