کلیدواژه: العدنانی

قدرت رسانه ای و تبلیغاتی داعش در حال نابودی است

به گزارش یک رسانه عربی و بر اساس یک پژوهش در مورد روند تبلیغاتی داعش، این گروه تروریستی بعد از اینکه مناطق تحت کنترل خود را در عراق و سوریه از دست داد، اکنون نیز این قدرت رسانه ای و تبلیغاتی اش در حال از بین رفتن است.