کلیدواژه: العدنانیه

آخرین نفس های داعش در موصل عراق

نیروهای عراقی عملیات بازپسگیری منطقه «العدنانیه» شهر موصل از داعش را آغاز کردند. این آخرین منطقه تحت محاصره نیروهای داعش در غرب این شهر است.