کلیدواژه: العامری

نکاتی مهم در مورد انتخابات عراق

مردم عراق امروز شنبه دوازدهم ماه مه ۳۲۹ نماینده خود را در پارلمان انتخاب خواهند کرد. این نخستین انتخابات بعد از شکست داعش در این کشور است.