کلیدواژه: السیسی

السیسی

وقتی «السیسی» سپر «تل آویو» می‌شود؟

بی‌گمان تل آویو از هر سیاست و تصمیمی که این رویه را متوقف سازد، استقبال می‌کند و چه بهتر که مصری‌ها و السیسی این مأموریت را برای اسراییل انجام دهند