کلیدواژه: الزهرا

جوادیه پس از باقرالعلوم و الزهرا؛ داعش به دنبال چیست؟

حمله‌های پی‌هم بر مراکز تجمع شیعه‌‌یان، حمله بر مسجد باقرالعلوم، حمله بر مسجد الزهرا، حمله بر مراسم عزاداران عاشورا در زیارت سخی، حمله بر معترضان جنبش روشنایی و در آخرین مورد، حمله بر نمازگزاران مسجد جوادیه در هرات نشان می‌دهد که برخی گروه‌ها در تلاش دامن‌زدن به تنش‌های مذهبی‌اند.