کلیدواژه: الجزیره

راه پیمایی الجزایری ها در حمایت از مسجدالاقصی

الجزایری ها در نقاط مختلف این کشور و از جمله «الجزیره»، «جیجل» ،«الشلف»، «وهران»، «وادی سوف» و «غردایه» با وجود گرمای هوا، پس از نماز جمعه ، اقدامات رژیم صهیونیستی را در خصوص مسجدالاقصی محکوم کردند.

اختلافات شدید بین قطر و چند کشور عربی نمایان شد

کشورهای عربستان ، امارات و قطر که برغم ائتلاف های صوری ، اختلاف های بنیادین با هم دارند، بار دیگر به بهانه انتشار یک خبر درخصوص اظهارات منتسب به شیخ «تمیم بن حمد» امیر قطر، عمق اختلافات خود را نشان دادند.

پایان دوران «طالبان» به روایت «الجزیره»

میر معتقد است طالبان علیرغم پیروزی هایی در گرفتن چند ساعته یا چند روزه برخی شهرهای افغانستان، به روزهای پایانی عمر خود در این کشور رسیده است و دوران این گروه تروریستی به پایان خود نزدیک می شود.