کلیدواژه: الجبوری

عراق ۱۲۵ میلیارد دالر بدهی دارد

رییس کمیسیون مالی در پارلمان عراق برای اولین بار امروز (سه شنبه) پرونده بدهی های عراق را گشود و اعلام کرد که میزان بدهی های عراق تا به امروز ۱۲۵ میلیارد دالر است.