کلیدواژه: البغدادی

رازهای زنان ابوبکر البغدادی

براساس این گزارش، برخی از عناصر داعش حاضر بوده اند که برای خریدن «دختران باکره» مبلغی معادل ده هزار دالر پول پرداخت کنند.