کلیدواژه: اقچه

یک ملا در جوزجان بر دختر ۱۴ ساله اش تجاوز کرد

یک ملا در ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان بر دختر ۱۴ ساله‌اش تجاوز کرد. عبدالحفیظ خاشع، آمر امنیت فرماندهی پولیس جوزجان با تأیید این خبر می‌گوید که این ملایِ تعویذنویس در ناحیۀ اول ولسوالی آقچه بر دختر نوجوانش تجاوز کرده است.