کلیدواژه: اقوام

شناسنامه و هویت‌سازى تحمیلی!

ما افغانستانى‌ها هنوز در ابتداى راهیم. تاهنوز داراى هویت ملى نشده‌ایم. کشور ما یک کشور چند پاره و متشکل از خرده هویت‌ها و خرده فرهنگ‌هاى گوناگون است. صدور شناسنامه براى شهروندان، در واقع اقدامیست از طرف حکومت، براى تثبیت و کنترل مرزهاى ملى، شهروند سازى و تعیین حقوق و مسوولیت‌هاى شهروندان.

در باب چپ و فتنه قومیت

یک: گفتمان چپ در ذات خود فراقومی است/ بود. بر همین اساس است که گفتمان چپ، چه از نوع لنینیستی- مارکسیستی و چه از نوع مائوئیستی و چه چه فیدلی آن توانست جهانی و فراگیر شود.

حکمتیار و نفاق افکنی

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در جمع هوادارانش در ولایت خوست گفت که حق لوی پکتیا باید بیش‌تر از ولایت‌های کوچک مثل بامیان، دایکندی و پنجشیر باشد. این اظهارات آقای حکمتیار در حالی مطرح می شود که وی نیز پیش از این بارها با اظهارات نفاق افکنانه خود باعث جنجال هایی شده بود.

شکاف قومی زخم ناسور بر پیکر کشور

پیش از این نیز٬ عرض کرده ام که منافع شخصی و قوم گرایی٬ جلو هرگونه پیشرفت را در کشور٬ سد نموده و سبب شده که ما در عصر مشعشع و طلایی که جهان در آن قرار دارد٬ از کم ترین امکانات زندگی برخوردار باشیم٬ اکنون چند مورد از این شکاف های قومی را بر می شمارم تا این ادعا شاهد هم داشته باشد .

دفتر معاون دوم ریاست جمهوری لیست منتشر شده در مورد تفکیک اقوام برای توزیع شناسنامه های برقی را جعلی دانست

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است لیستی از اقوام که در فضای مجازی منتشر شده است، جعلی می باشد و این لیست از سوی اداره توزیع شناسنامه های برقی توزیع نشده است و ثبت اقوام در این نوع شناسنامه ها، بعد از فیصله کابینه انجام خواهد شد.