کلیدواژه: اقلیت

دیپلمات: در حکومت فعلی حمله بر هزاره های شیعه افزایش یافته است

نشریه آمریکایی دیپلمات در یادداشتی در آستانه انتخابات افغانستان نوشته است که در میان بسیاری از اقلیت ها در افغانستان این حس وجود دارد که دولت از آنها محافظت نکرده است، حمله بر آنها و به خصوص بر هزاره ها در افغانستان افزایش یافته است.

نگرانی از تشدید تبعیض مذهبی و دینی در جهان

به گزارش خبرگزاری اینترپرس سرویس، تبعیض مذهبی، تعصب و بیگانه ستیزی در چندین کشور در اروپا، آسیا، آفریقا، خاورمیانه و شمال آمریکا تشدید شده، در نتیجه نیاز برای جایگزین هایی برای شناسایی یک استراتیژی مشترک برای مقابله با این چالش ها وجود دارد.