کلیدواژه: اقتصاد افغانستان

انتقاد از وابستگی اقتصاد کشور به خارجی ها

صادقی زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی در پارلمان با انتقاد از وابستگی اقتصاد کشورش به کمک های خارجی اظهار داشت: اکثر بخش های اقتصادی ما توسط خارجی ها انجام می شود و آنها نیز کارهای زیربنایی انجام نمی دهند.