کلیدواژه: اقتصاد

داکتر عبدالله: زمینه برای رشد عرصه های اقتصادی در افغانستان مناسب است

داکتر عبدالله عبدالله، زمینه را برای رشد عرصه‌های اقتصادی در افغانستان مناسب می‌داند و باور دارد که تولیدات افغانستان حالا جایگاه بهتری دارد و زمینه برای رشد آن وجود دارد. اما به شرط اینکه مردم بتوانند، از فرصت‎ها بیشتر و بهتر استفاده نمایند.