کلیدواژه: اقا نور کینتوز

آمار عجیب از پولیس های خیالی در هلمند

مقام های قوماندانی امنیه ولایت هلمند می گویند: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد تشکیلات پولیس این ولایت خیالی است و معاشات این افراد به جیب های شخصی افراد واریز می گردد.