کلیدواژه: افغان

احتمال حبس و جریمه برای دختر سویدنی که سعی داشت مانع اخراج پناهجوی افغان شود

الین ارسون یک دختر جوان سویدنی روز دوشنبه در شهر گوتنبورگ به دلیل اعتراض به اخراج یک پناهجوی افغان از این کشور، کمربندهای ایمنی خود را در هواپیما نبست. اکنون گفته می شود که این دختر ممکن است با جریمه و حبس روبرو شود.

برپایی همایشی در بلخ در مخالفت با درج واژه افغان در تذکره های برقی

تعدادی از شهروندان در ولایت بلخ در گردهمایی مخالفت خود را با درج واژه افغان در تذکره های برقی اعلام کردند. آنان با هشدار به حکومت می گویند که در صورتیکه این روند متوقف نشود، با راه اندازی تظاهرات های مدنی مانع این کار خواهد شد.

خراسان، سرزمین نیاکان من

بعد از جنجال های اخیر در مورد توزیع تذکره های برقی و درج واژه افغان در آن، که با واکنش های زیادی در جامعه روبرو بوده است. تعدادی از سیاستمداران از جمله پدرام خواهان تغییر نام افغانستان به خراسان شده است. در نوشته زیر شرح ماجرای تغییر اسم خراسان به افغانستان به رشته تحریر در آمده است.

چرا با توزیع چنین شناسنامه‌ای مخالفم؟

دنباله‌رو هیچ کس و یا گروه سیاسی خاص نیستم، آنچه را در اینجا شریک می‌سازم، دیدگاه شخصی خودم است. درعین حالی‌که ضرورت توزیع شناسنامه‌های جدید را درک می‌کنم و هیچ مشکلی با واژه‌ها هم ندارم.