کلیدواژه: افغان-ترک

چهار آموزگار مکتب افغان-ترک آزاد شدند

چهار استاد مکتب افغان – ترک که هفته گذشته توسط نیروهای امنیت ملی در کابل بازداشت شده بودند، رها شدند. ریاست امنیت ملی این خبر را تائید کرده است. این استادان ( سه نفر ترک و یک نفر افغان) سه‌شنبه گذشته از سوی امنیت ملی و به “ظن مسائل امنیتی” بازداشت شده بودند.

ترکیه خواهان واگذاری مکاتب افغان-ترک به دولت این کشور شد

مصطفی ایردویرن سرکنسول ترکیه در ولایت بلخ می گوید؛ این کشور از دولت افغانستان می خواهد تا مدیریت مکاتب افغان-ترک را به دولت ترکیه واگذار کند. وی می گوید این در سورتیکه این مکاتب مورد پشتیبانی دولت ترکیه قرار بگیرد کیفیت آموزشی آن بالا خواهد رفت.