کلیدواژه: افغان-ترک

ترکیه خواهان واگذاری مکاتب افغان-ترک به دولت این کشور شد

مصطفی ایردویرن سرکنسول ترکیه در ولایت بلخ می گوید؛ این کشور از دولت افغانستان می خواهد تا مدیریت مکاتب افغان-ترک را به دولت ترکیه واگذار کند. وی می گوید این در سورتیکه این مکاتب مورد پشتیبانی دولت ترکیه قرار بگیرد کیفیت آموزشی آن بالا خواهد رفت.