کلیدواژه: افغانی بگیر

افغانی بگیر

آب سرد بر آتش یک رویا؛ نادیده گرفتن فرمان رهبری در تکریم مهاجرین

چندی پیش رهبر انقلاب اسلامی از مسئولین خواست تا زمینه تحصیل کودکان افغانستانی مقیم ایران ولو غیر قانونی را فراهم کنند. با این حال اقدامات نیروی انتظامی نشان می دهد که چندان به دستور رهبری تمکین ندارند و گفته های مقام معظم رهبری را نقض می کنند.

تعظیم مهاجرین افغانی در برابر افسر نیروی انتظامی

خدارا شکر ایران سیاه پوست ندارد!

ماجرا از این قرار است که یک افسر نیروی انتظامی، بعد از اینکه تعدادی از هموطنان مان را به جرم نداشتن مدرک اقامت دستگیر کرده است، به شدت مورد اهانت قرار می دهد، اهانتی که قطعا شایسته هیچ انسانی نیست و نمونه بارز نژاد پرستی و ظلم به انسانیت است.