کلیدواژه: افغانستان

عبدالله: بر اساس آمارها جمعیت افغانستان تا سال ۲۰۵۰ حدود دو برابر خواهد شد

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در کنفرانس بین المللی آب برای توسعه پایدار در تاجیکستان گفت که بر اساس آمارهای موجود جمعیت افغانستان تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به دو برابر خواهد شد و مشکلات کمبود آب بیش از گذشته احساس خواهد شد.

رهبر جدید طالبان پاکستانی انتخاب شد

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بعد از کشته شدن، ملافضل الله سرکرده گروه طالبان پاکستانی در شرق افغانستان، اکنون این گروه رهبر جدید خود را انتخاب کرده اند.