کلیدواژه: افغانستان

غنی وارد هرات شد

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، برای افتتاح پروژۀ تاپی وارد ولایت هرات شد.

مورنینگ پست: هند با بندر چابهار، آزمایشی سخت را در برابر چین قرار داده است

رونامه مورنینگ پست در گزارشی نوشته است که هند با توسعه بندر چابهار، می خواهد تا بدون نیاز به پاکستان به بازارهای افغانستان راه پیدا کند و همین موضوع باعث شده است که چین در آزمایشی در برابر هند قرار گیرد.

وحشت پایتخت نشینان از فیرهای شادیانه

فیرهای شادیانه شب گذشته در کابل، باعث وحشت بسیاری از شهروندان شد. این فیرها بعد از پیروزی تیم کریکت افغانستان در مقابل زیمباوی، در قسمت هایی از شهر کابل شنیده می شد.